ອຸປະກອນ

ອຸປະກອນ - ເຄື່ອງຈັກ CNC

ຄວາມຄືບ ໜ້າ, ນະວັດຕະ ກຳ, ການຈັດສົ່ງກົງເວລາ, ຄຸນນະພາບກ່ອນ

ອຸປະກອນອື່ນໆ

ຊຸດ CNC-7, ເຄື່ອງບົດໂຄງການ: 2 ຊຸດ, ເຄື່ອງເຈາະ ໜ້າ ດິນ: 5 ຊຸດ, ເຄື່ອງຈັກປາດ: 3 ຊຸດ, ເຄື່ອງຈັກຫຍິບ: 4 ຊຸດ, ເຄື່ອງເຈາະ: 2 ຊຸດ, ເຄື່ອງກຶງ: 1 ຊຸດ

  • QR